Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği (MAİB) Haziran 2002’de Ankara’da kurulmuş olup, Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri (OAİB) Genel Sekreterliği’ne bağlı olarak faaliyetlerini yürütmektedir. MAİB’in Ticaret Bakanlığı desteği ile yürütülmekte olan “Makine Sektöründe İkiz Dönüşüm” URGE projesinin (Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi) organizasyon ve koordinasyon süreçlerinde rol alacak, aşağıda tanımlanan nitelik ve yeteneklere sahip, proje süresi boyunca çalışacak Belirli Süreli Hizmet Sözleşmesi ile uzman düzeyinde iki adet personel alınacaktır. Başvuru yapacak adayların aşağıda istenen belgeleri Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği İnsan Kaynakları Birimi’ne şahsen, kargo veya e-posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir. 


Genel Nitelikler
• En az dört yıllık üniversite mezunu,
• Tercihen makine sektöründe veya URGE projelerinde en az iki yıl iş tecrübesi olan,
• Yabancı Dil Sınavı’ndan (İngilizce) 2020, 2021 veya 2022 yıllarından birine ait en az C düzeyinde güncel veya ÖSYM tarafından belirlenen kriterlere göre eşdeğer sınavlardan güncel yabancı dil sınavı belgesine sahip, yabancı dil yeterliliğini kullanabilen,
• Ofis programlarını (word, excel, powerpoint) iyi derecede kullanabilen,
• Proje yönetimi konusunda deneyimli,
• Kümelenme ve küme yönetimi konusunda bilgi ve deneyim sahibi,
• Sistematik ve çözüm odaklı,
• Araştırmacı ve raporlama yetenekleri olan,
• Zaman yönetimi, planlama, koordinasyon ve takip becerisine sahip,
• İnsan ilişkileri güçlü,
• Çevreye duyarlı, teknolojik gelişmelere meraklı,
• Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli olmayan,
• Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya en az iki yıl tecilli.

İş Tanımı
• URGE Projesi kapsamında yer alan firmalar, MAİB ve ilgili kamu kurumu için birincil iletişim noktası olmak ve gereken bilgileri taraflara zamanında ve tam olarak aktarmak,
• Proje kapsamında analiz, eğitim danışmanlık, yurt dışı pazarlama ve alım heyeti faaliyetlerinin hazırlanması ve uygulanması için çalışmalar yürütmek ve koordine etmek,
• Projenin yurt içinde ve yurt dışında tanıtılmasına yönelik çalışmalar yürütmek, iş birlikleri ve ortaklıklar geliştirmek üzere ön yazışmaları yapmak,
• Sektöre yön veren kurum, kuruluş ve derneklerle düzenli ilişkiler kurmak, firmaların ve projenin hedeflerine ulaşması için sektörel ilişkiler geliştirmek,
• Sektörü yakından takip ederek, firmaları etkileyebilecek yenilik ve trendleri araştırmak ve takip etmek, yerinde bağlantılar kurmak (yurt içi ve yurt dışı),
• Sektörün ihracat, tasarım ve tanıtımı için gereken iş birliği ortamını sağlamak,
• Proje raporlamalarını, ilgili tüm bilgi ve belgenin toparlanmasını ve projenin idari görev ve sorumluluklarını yerine getirmek.

Başvuru Belgeleri
• Dilekçe (Görev başvurusu belirtilmeli, adres-iletişim bilgileri yer almalıdır)
• Güncel özgeçmiş (CV)
• TCKN yazılı beyanı (T.C. kimlik kartı veya nüfus cüzdanı fotokopisi üzerine "doğruluğunu beyan ederim” ibaresinin yazılarak imzalanması gerekmektedir)
• İkametgâh Belgesi
• Adli Sicil Kaydı Belgesi
• Çalışmaya engel sağlık sorunu olmadığına dair el yazısı ile yazılıp imzalanmış sağlık beyanı
• Yükseköğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği (e-devlet çıktısı kabul edilir, denkliği olanlar denklik belgesini de ibraz etmelidir)
• Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi
• YDS Sonuç Belgesi • SGK Hizmet Dökümü ve Vergi Matrahı (Aynı yıl içinde gelir vergisi matrahı varsa)
• Başka kurum veya kuruluşta çalıştığına dair Hizmet Belgesi
• Varsa bitirmiş olduğu kurslar ve sertifikalar
• Son altı ay içerisinde çekilmiş altı adet vesikalık fotoğraf

İlan Linki: https://www.kariyer.net/is-ilani/orta-anadolu-ihracatci-birlikleri-genel-sekreterli-ur-geproje-uzmani-3201284
İletişim ve Başvuru Adresi: oaib.org.tr / makinebirlik.com
ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 120 Balgat Çankaya ANKARA
Aybike GÜRDAL (İK Birimi / Uzman Yrd.)
Tel: (312) 447 27 40Dahili: 264
e-posta: saria@oaib.org.tr